Saint Benedict at Emory University
@ Atlanta, GA (Woodruff PE Ctr.)
9/3/2016 at 4:00 pm

Final 1 2 3 4 5 Score
Saint Benedict (2-2) 25 17 23 25 15 3
Emory (3-1) 20 25 25 23 6 2
Set: 1st  |  2nd  |  3rd  |  4th  |  5th
CSB -- 1st -- EU
  EU starters: Sarah Porter; Sarah Maher; Sydney Leimbach; Jessica Holler; Karissa Dzurik; Sara Carr; libero Elyse Thompson.  
  CSB starters: Liz Schultz; Melissa Koop; Briana Schmiesing; Megan Pekarek; Lauren Mathews; Meghan Koop; libero Haley LaValle.  
1-0 [Elyse Thompson] Kill by Lauren Mathews (from Megan Pekarek). Point CSB
[Melissa Koop] Kill by Jessica Holler (from Sarah Porter). Point EU 1-1
[Sarah Porter] Service ace (Melissa Koop). Point EU 1-2
[Sarah Porter] Attack error by Briana Schmiesing (block by Jessica Holler; Karissa Dzurik). Point EU 1-3
2-3 [Sarah Porter] Attack error by Sara Carr. Point CSB
[Lauren Mathews] Kill by Sarah Porter. Point EU 2-4
  EU subs: Morgan McKnight; Sara Carr.  
3-4 [Karissa Dzurik] Ball handling error by Elyse Thompson. Point CSB
  CSB subs: Megan Barta; Briana Schmiesing.  
[Megan Barta] Kill by Jessica Holler. Point EU 3-5
4-5 [Jessica Holler] Attack error by Sarah Porter. Point CSB
5-5 [Meghan Koop] Kill by Liz Schultz (from Megan Pekarek). Point CSB
[Meghan Koop] Kill by Morgan McKnight (from Sarah Porter). Point EU 5-6
  EU subs: Hannah Billings; Sarah Maher; Mira Grinsfelder; Sarah Porter.  
6-6 [Hannah Billings] Kill by Liz Schultz (from Megan Pekarek). Point CSB
[Haley LaValle] Kill by Karissa Dzurik (from Elyse Thompson). Point EU 6-7
  EU subs: Sara Carr; Morgan McKnight.  
7-7 [Sara Carr] Kill by Melissa Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
  CSB subs: Briana Schmiesing; Megan Barta.  
8-7 [Megan Pekarek] Attack error by Mira Grinsfelder. Point CSB
9-7 [Megan Pekarek] Service ace (Karissa Dzurik). Point CSB
  Timeout Emory University.  
[Megan Pekarek] Kill by Karissa Dzurik (from Hannah Billings). Point EU 9-8
10-8 [Elyse Thompson] Attack error by Karissa Dzurik. Point CSB
[Melissa Koop] Service error. Point EU 10-9
  EU subs: Sarah Porter; Mira Grinsfelder; Sarah Maher; Hannah Billings.  
[Sarah Porter] Attack error by Meghan Koop. Point EU 10-10
11-10 [Sarah Porter] Service error. Point CSB
12-10 [Lauren Mathews] Kill by Briana Schmiesing (from Megan Pekarek). Point CSB
[Lauren Mathews] Service error. Point EU 12-11
  EU subs: Andie McKinnon; Karissa Dzurik; Morgan McKnight; Sara Carr.  
13-11 [Andie McKinnon] Kill by Briana Schmiesing (from Megan Pekarek). Point CSB
  CSB subs: Megan Barta; Briana Schmiesing.  
[Megan Barta] Kill by Morgan McKnight (from Sarah Porter). Point EU 13-12
14-12 [Jessica Holler] Kill by Meghan Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
15-12 [Meghan Koop] Attack error by Morgan McKnight. Point CSB
[Meghan Koop] Kill by Morgan McKnight (from Sarah Porter). Point EU 15-13
16-13 [Sarah Maher] Ball handling error by Sarah Porter. Point CSB
17-13 [Haley LaValle] Kill by Lauren Mathews (from Megan Pekarek). Point CSB
[Haley LaValle] Ball handling error by Lauren Mathews. Point EU 17-14
  EU subs: Karissa Dzurik; Andie McKinnon.  
[Morgan McKnight] Attack error by Melissa Koop. Point EU 17-15
18-15 [Morgan McKnight] Kill by Melissa Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
  CSB subs: Briana Schmiesing; Megan Barta.  
  EU subs: Sara Carr; Morgan McKnight.  
[Megan Pekarek] Service error. Point EU 18-16
[Elyse Thompson] Attack error by Megan Pekarek. Point EU 18-17
19-17 [Elyse Thompson] Kill by Lauren Mathews (from Megan Pekarek). Point CSB
20-17 [Melissa Koop] Kill by Briana Schmiesing (from Megan Pekarek). Point CSB
  Timeout Emory University.  
21-17 [Melissa Koop] Bad set by Sarah Porter. Point CSB
[Melissa Koop] Kill by Jessica Holler (from Sarah Porter). Point EU 21-18
22-18 [Sarah Porter] Kill by Meghan Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
[Lauren Mathews] Kill by Jessica Holler (from Sarah Porter). Point EU 22-19
  EU subs: Andie McKinnon; Karissa Dzurik; Morgan McKnight; Sara Carr.  
23-19 [Andie McKinnon] Kill by Briana Schmiesing (from Megan Pekarek). Point CSB
  CSB subs: Megan Barta; Briana Schmiesing.  
[Megan Barta] Service error. Point EU 23-20
24-20 [Jessica Holler] Kill by Meghan Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
25-20 [Meghan Koop] Kill by Megan Pekarek (from Meghan Koop). Point CSB
back to top
CSB -- 2nd -- EU
  CSB starters: Liz Schultz; Melissa Koop; Briana Schmiesing; Megan Pekarek; Lauren Mathews; Meghan Koop; libero Haley LaValle.  
  EU starters: Sarah Porter; Sarah Maher; Sydney Leimbach; Jessica Holler; Karissa Dzurik; Sara Carr; libero Elyse Thompson.  
1-0 [Megan Pekarek] Kill by Lauren Mathews (from Briana Schmiesing). Point CSB
[Megan Pekarek] Ball handling error by Megan Pekarek. Point EU 1-1
[Sarah Porter] Kill by Karissa Dzurik (from Sarah Porter). Point EU 1-2
2-2 [Sarah Porter] Attack error by Karissa Dzurik. Point CSB
3-2 [Melissa Koop] Kill by Briana Schmiesing (from Megan Pekarek). Point CSB
[Melissa Koop] Kill by Karissa Dzurik (from Sarah Porter). Point EU 3-3
  EU subs: Morgan McKnight; Sara Carr.  
4-3 [Karissa Dzurik] Kill by Meghan Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
[Lauren Mathews] Kill by Jessica Holler (from Sarah Porter). Point EU 4-4
5-4 [Jessica Holler] Kill by Briana Schmiesing (from Megan Pekarek), block error by Sydney Leimbach. Point CSB
  CSB subs: Megan Barta; Briana Schmiesing.  
6-4 [Megan Barta] Kill by Liz Schultz (from Megan Pekarek). Point CSB
[Megan Barta] Service error. Point EU 6-5
  EU subs: Hannah Billings; Sarah Maher; Mira Grinsfelder; Sarah Porter.  
7-5 [Hannah Billings] Attack error by Mira Grinsfelder (block by Liz Schultz; Meghan Koop). Point CSB
[Meghan Koop] Kill by Sydney Leimbach (from Hannah Billings). Point EU 7-6
  EU subs: Sara Carr; Morgan McKnight.  
8-6 [Sara Carr] Kill by Liz Schultz (from Megan Pekarek). Point CSB
[Haley LaValle] Kill by Sydney Leimbach (from Hannah Billings). Point EU 8-7
9-7 [Elyse Thompson] Attack error by Karissa Dzurik (block by Lauren Mathews; Megan Pekarek). Point CSB
  CSB subs: Briana Schmiesing; Megan Barta.  
[Megan Pekarek] Kill by Mira Grinsfelder. Point EU 9-8
  EU subs: Sarah Porter; Mira Grinsfelder; Sarah Maher; Hannah Billings.  
10-8 [Sarah Porter] Kill by Briana Schmiesing (from Megan Pekarek). Point CSB
[Melissa Koop] Attack error by Melissa Koop. Point EU 10-9
  EU subs: Andie McKinnon; Karissa Dzurik; Morgan McKnight; Sara Carr.  
11-9 [Andie McKinnon] Service error. Point CSB
[Lauren Mathews] Service error. Point EU 11-10
[Jessica Holler] Kill by Morgan McKnight (from Sarah Porter). Point EU 11-11
[Jessica Holler] Attack error by Briana Schmiesing (block by Morgan McKnight; Sydney Leimbach). Point EU 11-12
[Jessica Holler] Service ace (Meghan Koop). Point EU 11-13
  Timeout Saint Benedict.  
[Jessica Holler] Attack error by Liz Schultz (block by Sydney Leimbach; Morgan McKnight). Point EU 11-14
12-14 [Jessica Holler] Kill by Briana Schmiesing (from Megan Pekarek). Point CSB
  CSB subs: Megan Barta; Briana Schmiesing.  
[Megan Barta] Kill by Morgan McKnight (from Sarah Porter). Point EU 12-15
  EU subs: Hannah Billings; Sarah Maher; Mira Grinsfelder; Sarah Porter.  
[Hannah Billings] Kill by Sydney Leimbach (from Hannah Billings). Point EU 12-16
[Hannah Billings] Kill by Mira Grinsfelder (from Hannah Billings), block error by Liz Schultz. Point EU 12-17
  Timeout Saint Benedict.  
[Hannah Billings] Kill by Sydney Leimbach (from Sarah Porter). Point EU 12-18
13-18 [Hannah Billings] Kill by Liz Schultz (from Megan Pekarek). Point CSB
[Meghan Koop] Service error. Point EU 13-19
  EU subs: Sara Carr; Morgan McKnight; Karissa Dzurik; Andie McKinnon.  
[Sara Carr] Service ace (Haley LaValle). Point EU 13-20
14-20 [Sara Carr] Kill by Megan Pekarek (from Megan Barta). Point CSB
15-20 [Haley LaValle] Kill by Lauren Mathews (from Megan Pekarek). Point CSB
[Haley LaValle] Kill by Sydney Leimbach (from Hannah Billings). Point EU 15-21
[Elyse Thompson] Kill by Mira Grinsfelder. Point EU 15-22
[Elyse Thompson] Attack error by Lauren Mathews. Point EU 15-23
16-23 [Elyse Thompson] Service error. Point CSB
  CSB subs: Briana Schmiesing; Megan Barta.  
17-23 [Megan Pekarek] Attack error by Jessica Holler. Point CSB
[Megan Pekarek] Attack error by Briana Schmiesing. Point EU 17-24
  EU subs: Sarah Porter; Mira Grinsfelder; Sarah Maher; Hannah Billings.  
[Sarah Porter] Kill by Karissa Dzurik (from Sarah Porter). Point EU 17-25
back to top
CSB -- 3rd -- EU
  CSB starters: Melissa Koop; Lauren Mathews; Briana Schmiesing; Meghan Koop; Liz Schultz; Megan Pekarek; libero Haley LaValle.  
  EU starters: Sydney Leimbach; Sarah Porter; Karissa Dzurik; Jessica Holler; Sarah Maher; Sara Carr; libero Elyse Thompson.  
[Elyse Thompson] Service ace (Meghan Koop). Point EU 0-1
1-1 [Elyse Thompson] Service error. Point CSB
2-1 [Melissa Koop] Kill by Briana Schmiesing (from Megan Pekarek). Point CSB
[Melissa Koop] Service error. Point EU 2-2
[Sarah Porter] Kill by Jessica Holler. Point EU 2-3
[Sarah Porter] Kill by Karissa Dzurik (from Sarah Porter). Point EU 2-4
3-4 [Sarah Porter] Kill by Lauren Mathews (from Megan Pekarek). Point CSB
[Lauren Mathews] Kill by Karissa Dzurik (from Sarah Porter). Point EU 3-5
  EU subs: Morgan McKnight; Sara Carr.  
[Karissa Dzurik] Kill by Sarah Maher (from Sarah Porter). Point EU 3-6
4-6 [Karissa Dzurik] Service error. Point CSB
  CSB subs: Megan Barta; Briana Schmiesing.  
[Megan Barta] Kill by Jessica Holler (from Sarah Porter). Point EU 4-7
5-7 [Jessica Holler] Kill by Liz Schultz (from Megan Pekarek). Point CSB
[Meghan Koop] Attack error by Melissa Koop (block by Sydney Leimbach). Point EU 5-8
  EU subs: Hannah Billings; Sarah Maher; Mira Grinsfelder; Sarah Porter.  
6-8 [Hannah Billings] Service error. Point CSB
7-8 [Haley LaValle] Kill by Megan Pekarek (from Haley LaValle). Point CSB
8-8 [Haley LaValle] Kill by Melissa Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
[Haley LaValle] Attack error by Lauren Mathews (block by Sydney Leimbach; Morgan McKnight). Point EU 8-9
[Morgan McKnight] Kill by Karissa Dzurik (from Hannah Billings). Point EU 8-10
9-10 [Morgan McKnight] Attack error by Sydney Leimbach (block by Lauren Mathews). Point CSB
  EU subs: Sara Carr; Morgan McKnight.  
[Megan Pekarek] Kill by Mira Grinsfelder (from Hannah Billings). Point EU 9-11
10-11 [Elyse Thompson] Kill by Melissa Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
[Melissa Koop] Attack error by Melissa Koop. Point EU 10-12
  EU subs: Sarah Porter; Mira Grinsfelder; Sarah Maher; Hannah Billings.  
11-12 [Sarah Porter] Kill by Meghan Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
[Lauren Mathews] Service error. Point EU 11-13
  EU subs: Andie McKinnon; Karissa Dzurik; Morgan McKnight; Sara Carr.  
[Andie McKinnon] Ball handling error by Megan Pekarek. Point EU 11-14
[Andie McKinnon] Attack error by Briana Schmiesing. Point EU 11-15
  Timeout Saint Benedict.  
12-15 [Andie McKinnon] Kill by Briana Schmiesing (from Megan Pekarek). Point CSB
  CSB subs: Megan Barta; Briana Schmiesing.  
[Megan Barta] Kill by Sarah Maher (from Sarah Porter). Point EU 12-16
13-16 [Jessica Holler] Kill by Meghan Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
14-16 [Meghan Koop] Attack error by Morgan McKnight. Point CSB
15-16 [Meghan Koop] Service ace (Sarah Maher). Point CSB
16-16 [Meghan Koop] Attack error by Sarah Maher. Point CSB
  Timeout Emory University.  
17-16 [Meghan Koop] Attack error by Sydney Leimbach. Point CSB
[Meghan Koop] Kill by Sarah Maher (from Sarah Porter). Point EU 17-17
  EU subs: Hannah Billings; Sarah Maher; Mira Grinsfelder; Sarah Porter.  
18-17 [Hannah Billings] Kill by Liz Schultz (from Megan Pekarek). Point CSB
19-17 [Haley LaValle] Attack error by Sydney Leimbach. Point CSB
[Haley LaValle] Kill by Mira Grinsfelder (from Hannah Billings). Point EU 19-18
  EU subs: Karissa Dzurik; Andie McKinnon.  
20-18 [Morgan McKnight] Attack error by Karissa Dzurik. Point CSB
  EU subs: Sara Carr; Morgan McKnight.  
  CSB subs: Briana Schmiesing; Megan Barta.  
[Megan Pekarek] Kill by Karissa Dzurik (from Hannah Billings). Point EU 20-19
21-19 [Elyse Thompson] Attack error by Karissa Dzurik (block by Briana Schmiesing; Lauren Mathews). Point CSB
[Melissa Koop] Kill by Jessica Holler (from Hannah Billings). Point EU 21-20
  EU subs: Sarah Porter; Mira Grinsfelder; Sarah Maher; Hannah Billings.  
22-20 [Sarah Porter] Attack error by Jessica Holler. Point CSB
  Timeout Emory University.  
[Lauren Mathews] Kill by Karissa Dzurik (from Sarah Porter). Point EU 22-21
  EU subs: Morgan McKnight; Sara Carr.  
[Karissa Dzurik] Kill by Jessica Holler (from Sarah Porter). Point EU 22-22
[Karissa Dzurik] Service ace (Haley LaValle). Point EU 22-23
  Timeout Saint Benedict.  
23-23 [Karissa Dzurik] Kill by Briana Schmiesing (from Megan Pekarek). Point CSB
  CSB subs: Megan Barta; Briana Schmiesing.  
[Megan Barta] Attack error by Meghan Koop. Point EU 23-24
[Jessica Holler] Kill by Morgan McKnight (from Sarah Porter). Point EU 23-25
back to top
CSB -- 4th -- EU
  CSB starters: Liz Schultz; Melissa Koop; Briana Schmiesing; Megan Pekarek; Lauren Mathews; Meghan Koop; libero Haley LaValle.  
  EU starters: Sarah Porter; Sarah Maher; Sydney Leimbach; Jessica Holler; Karissa Dzurik; Sara Carr; libero Elyse Thompson.  
[Megan Pekarek] Attack error by Lauren Mathews. Point EU 0-1
1-1 [Sarah Porter] Kill by Briana Schmiesing (from Megan Pekarek). Point CSB
[Melissa Koop] Kill by Sarah Maher (from Sarah Porter). Point EU 1-2
  EU subs: Morgan McKnight; Sara Carr.  
2-2 [Karissa Dzurik] Attack error by Morgan McKnight. Point CSB
[Lauren Mathews] Kill by Sarah Maher (from Sarah Porter). Point EU 2-3
[Jessica Holler] Kill by Morgan McKnight (from Sarah Porter). Point EU 2-4
3-4 [Jessica Holler] Ball handling error by Sarah Porter. Point CSB
  CSB subs: Megan Barta; Briana Schmiesing.  
4-4 [Megan Barta] Attack error by Sarah Maher. Point CSB
[Megan Barta] Kill by Sarah Maher (from Sarah Porter). Point EU 4-5
  EU subs: Hannah Billings; Sarah Maher; Mira Grinsfelder; Sarah Porter.  
5-5 [Hannah Billings] Kill by Megan Pekarek (from Megan Barta). Point CSB
6-5 [Meghan Koop] Kill by Liz Schultz (from Megan Pekarek). Point CSB
[Meghan Koop] Kill by Morgan McKnight (from Hannah Billings). Point EU 6-6
7-6 [Morgan McKnight] Kill by Liz Schultz (from Megan Pekarek). Point CSB
  EU subs: Sara Carr; Morgan McKnight.  
8-6 [Haley LaValle] Service ace (Sara Carr). Point CSB
9-6 [Haley LaValle] Attack error by Karissa Dzurik (block by Megan Pekarek; Lauren Mathews). Point CSB
10-6 [Haley LaValle] Kill by Melissa Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
[Haley LaValle] Kill by Sydney Leimbach (from Hannah Billings). Point EU 10-7
[Elyse Thompson] Kill by Jessica Holler (from Hannah Billings). Point EU 10-8
11-8 [Elyse Thompson] Attack error by Mira Grinsfelder. Point CSB
  CSB subs: Briana Schmiesing; Megan Barta.  
[Megan Pekarek] Kill by Karissa Dzurik (from Hannah Billings). Point EU 11-9
  EU subs: Sarah Porter; Mira Grinsfelder; Sarah Maher; Hannah Billings.  
[Sarah Porter] Kill by Sarah Maher (from Sarah Porter). Point EU 11-10
[Sarah Porter] Kill by Sarah Maher (from Elyse Thompson). Point EU 11-11
12-11 [Sarah Porter] Kill by Melissa Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
13-11 [Melissa Koop] Kill by Briana Schmiesing (from Haley LaValle). Point CSB
[Melissa Koop] Service error. Point EU 13-12
  EU subs: Sara Carr; Morgan McKnight; Andie McKinnon; Karissa Dzurik.  
14-12 [Andie McKinnon] Service error. Point CSB
  CSB subs: Emily Christian; Lauren Mathews.  
15-12 [Emily Christian] Kill by Meghan Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
[Emily Christian] Attack error by Meghan Koop. Point EU 15-13
  CSB subs: Emily Christian; Lauren Mathews.  
16-13 [Jessica Holler] Kill by Briana Schmiesing (from Megan Pekarek). Point CSB
  CSB subs: Megan Barta; Briana Schmiesing.  
[Megan Barta] Service error. Point EU 16-14
  EU subs: Hannah Billings; Sarah Maher; Mira Grinsfelder; Sarah Porter.  
[Hannah Billings] Attack error by Liz Schultz (block by Sydney Leimbach; Morgan McKnight). Point EU 16-15
17-15 [Hannah Billings] Kill by Megan Pekarek. Point CSB
18-15 [Meghan Koop] Kill by Liz Schultz (from Megan Pekarek). Point CSB
19-15 [Meghan Koop] Attack error by Morgan McKnight (block by Megan Pekarek; Liz Schultz). Point CSB
  Timeout Emory University.  
  EU subs: Sarah Porter; Mira Grinsfelder; Sarah Maher; Hannah Billings.  
20-15 [Meghan Koop] Ball handling error by Sarah Porter. Point CSB
21-15 [Meghan Koop] Kill by Megan Pekarek (from Megan Barta). Point CSB
[Meghan Koop] Kill by Sydney Leimbach (from Sarah Maher). Point EU 21-16
  EU subs: Karissa Dzurik; Andie McKinnon.  
22-16 [Morgan McKnight] Kill by Liz Schultz (from Megan Pekarek). Point CSB
  EU subs: Sara Carr; Morgan McKnight.  
[Haley LaValle] Kill by Sydney Leimbach (from Sarah Porter). Point EU 22-17
[Elyse Thompson] Service ace (Haley LaValle). Point EU 22-18
[Elyse Thompson] Kill by Karissa Dzurik (from Sarah Porter). Point EU 22-19
  Timeout Emory University.  
23-19 [Elyse Thompson] Kill by Melissa Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
  CSB subs: Briana Schmiesing; Megan Barta.  
[Megan Pekarek] Kill by Karissa Dzurik (from Sarah Porter). Point EU 23-20
24-20 [Sarah Porter] Kill by Melissa Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
[Melissa Koop] Service error. Point EU 24-21
  EU subs: Morgan McKnight; Sara Carr.  
[Karissa Dzurik] Service ace (Haley LaValle). Point EU 24-22
  Timeout Saint Benedict.  
[Karissa Dzurik] Kill by Sarah Maher (from Sarah Porter). Point EU 24-23
25-23 [Karissa Dzurik] Kill by Briana Schmiesing (from Megan Pekarek). Point CSB
back to top
CSB -- 5th -- EU
  CSB starters: Briana Schmiesing; Lauren Mathews; Melissa Koop; Meghan Koop; Liz Schultz; Megan Pekarek; libero Haley LaValle.  
  EU starters: Sarah Porter; Sarah Maher; Sydney Leimbach; Jessica Holler; Karissa Dzurik; Sara Carr; libero Elyse Thompson.  
1-0 [Megan Pekarek] Kill by Melissa Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
[Megan Pekarek] Kill by Karissa Dzurik (from Sarah Porter). Point EU 1-1
2-1 [Sarah Porter] Kill by Melissa Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
3-1 [Melissa Koop] Attack error by Karissa Dzurik. Point CSB
4-1 [Melissa Koop] Attack error by Sarah Maher. Point CSB
[Melissa Koop] Kill by Karissa Dzurik (from Sarah Porter). Point EU 4-2
  EU subs: Morgan McKnight; Sara Carr; Mila Barzdukas; Karissa Dzurik.  
5-2 [Mila Barzdukas] Service error. Point CSB
  CSB subs: Emily Christian; Lauren Mathews.  
6-2 [Emily Christian] Kill by Briana Schmiesing. Point CSB
7-2 [Emily Christian] Attack error by Jessica Holler (block by Liz Schultz). Point CSB
[Emily Christian] Kill by Sarah Maher (from Sarah Porter). Point EU 7-3
  CSB subs: Lauren Mathews; Emily Christian.  
[Jessica Holler] Attack error by Meghan Koop. Point EU 7-4
8-4 [Jessica Holler] Kill by Meghan Koop (from Megan Pekarek). Point CSB
  EU subs: Karissa Dzurik; Mila Barzdukas.  
  CSB subs: Megan Barta; Briana Schmiesing.  
9-4 [Megan Barta] Attack error by Karissa Dzurik. Point CSB
[Megan Barta] Kill by Morgan McKnight (from Sarah Porter). Point EU 9-5
  EU subs: Hannah Billings; Sarah Maher; Mira Grinsfelder; Sarah Porter.  
10-5 [Hannah Billings] Kill by Liz Schultz (from Megan Pekarek). Point CSB
[Meghan Koop] Kill by Sydney Leimbach (from Hannah Billings). Point EU 10-6
11-6 [Morgan McKnight] Kill by Liz Schultz (from Megan Pekarek). Point CSB
  EU subs: Sara Carr; Morgan McKnight.  
12-6 [Haley LaValle] Attack error by Karissa Dzurik. Point CSB
  Timeout Emory University.  
13-6 [Haley LaValle] Kill by Lauren Mathews (from Megan Pekarek). Point CSB
  EU subs: Sarah Porter; Mira Grinsfelder; Sarah Maher; Hannah Billings.  
14-6 [Haley LaValle] Attack error by Karissa Dzurik (block by Lauren Mathews; Megan Pekarek). Point CSB
15-6 [Haley LaValle] Attack error by Sydney Leimbach. Point CSB
back to top